misja KISB

Misją Konferencji Inteligentych Systemów Budynkowych jest integracja różnych branż powiązanych z automatyką budynkową. Chcielibyśmy aby długofalową współpracę podjęli ze sobą automatycy, osoby z działu IT, energetycy i inni.

Dzięki temu nastąpić mogła będzie szeroka wymiana doświadczeń i optymalizacja rozwiązań, gdyż każda branża podzieli się z inną swoją specyfiką. To niekoniecznie Niemcy muszą przodować w dziedzinie automatyki budynkowej.